Welkom

Onze VZW "Een hart voor Brenn" organiseert activiteiten om de therapieën en hulpmiddelen te kunnen betalen die door de overheid niet aanzien worden als therapie hoewel we ervan overtuigd zijn deze therapieën wel degelijk voor Brenn helpen. We konden het voorbije jaar rekenen op hartverwarmende initiatieven van sponsors, helpende handen, vrienden, enz.. Daardoor werd niet alleen dolfijnentherapie mogelijk maar werd er ook geïnvesteerd in een aangepaste fiets en eetstoel.
Momenteel volgt Brenn een Bootcamp in het TRAINM-centrum te Antwerpen. Dit is een revalidatie-centrum waar Brenn zal leren stappen met robots. Deze Trainm-therapie heeft een kostenplaatje van 9080€ om dit te bekostigen organiseren we terug een wafelverkoop. Via zijn facebook kan je weekelijks foto's en video's van deze therapie terugvinden.
We bedanken iedereen voor de  steun die we het afgelopen jaar mochten kennen!
Stort jouw bijdrage
Kan je niet naar onze evenementen komen, maar wil je wel graag steunen?
Elke bijdrage, hoe klein ook, brengt ons een stukje dichter bij het einddoel.
Bedragen kunnen overgemaakt worden op het rekeningnummer van
vzw EenhartvoorBrenn BE81 1430 9557 6124
Organiseer zelf een activiteit
Zit je in een vereniging / (sport)club die graag iets wil organiseren voor het goede doel of heb je zin om zelf iets te organiseren?
Alle beetjes helpen... Aarzel niet om ons te contacteren, dan doen wij ons best om je actie zichtbaar te maken.